Energetyka Życia

Układ oddechowy

Układ oddechowy jest niezbędnym elementem potrzebnym do uzyskiwania energii organizmowi. Składa się on z dróg doprowadzających gazy i z właściwych powierzchni oddechowych. Drogi oddechowe mają na celu oczyszczenie, ogrzewanie i nawilżanie powietrza dostarczającego się do płuc. W tym celu pokryte… Continue reading

Fotosynteza

Dwa podstawowe dla życia procesy – fotosynteza i oddychanie mają charakter przemian energetycznych i warunkują życie na Ziemi. Podstawowymi związkami energetycznymi, z których organizmy uwalniają energię w czasie oddychania, są węglowodany. Około jednej trzeciej węglowodanów syntetyzowanych w czasie fotosyntezy zostaje… Continue reading

Oddychanie

Wszystkie procesy fizjologiczne i reakcje anaboliczne, każdy rodzaj pracy wykonywanej przez organizm wymaga dopływu energii. Powstaje ona w procesach utleniania biologicznego – oddychania, którego zewnętrznym przejawem jest wymiana gazowa. Wszystkie surowce energetyczne powstały bezpośrednio lub pośrednio dzięki wykorzystaniu energii słonecznej… Continue reading