Oddychanie

Wszystkie procesy fizjologiczne i reakcje anaboliczne, każdy rodzaj pracy wykonywanej przez organizm wymaga dopływu energii. Powstaje ona w procesach utleniania biologicznego – oddychania, którego zewnętrznym przejawem jest wymiana gazowa. Wszystkie surowce energetyczne powstały bezpośrednio lub pośrednio dzięki wykorzystaniu energii słonecznej lub chemicznej przez organizmy autotroficzne. Podstawowymi substratami oddechowymi są węglowodany. Substratem oddechowym kiełkujących nasion roślin oleistych jest tłuszcz, który najpierw ulega hydrolizie na glicerol i kwasy tłuszczowe. Nasiona zawierające białko, jak na przykład u motylkowych, wykorzystują jako źródło energii aminokwasy. Powstające w procesach fotosyntezy związki są redukowane, a zakumulowana w nich w postaci wiązań chemicznych energia słoneczna jest uwalniania w czasie oddychania. Ilość zakumulowanej energii wyzwalającej się w czasie utleniania biologicznego zależy od stopnia zredukowania substancji – substratu oddechowe. W komórkach nie zachodzi szybkie spalanie, a proces przebiega wieloetapowo. Oddychanie nie zawsze przejawia się pobieraniem tlenu. Bakterie żyjące w glebie, w mule dennym zbiorników wodnych czy pasożyty wewnętrzne przebywają w środowiskach gdzie tlenu nie ma.

Comments are closed.