Układ oddechowy

Układ oddechowy jest niezbędnym elementem potrzebnym do uzyskiwania energii organizmowi. Składa się on z dróg doprowadzających gazy i z właściwych powierzchni oddechowych. Drogi oddechowe mają na celu oczyszczenie, ogrzewanie i nawilżanie powietrza dostarczającego się do płuc. W tym celu pokryte są specjalnym nabłonkiem migawkowym. Powierzchnie oddechowe pokrywa jednowarstwowy, płaski i łatwo przepuszczalny dla gazów nabłonek oddechowy. Oddychanie powietrzem o zmniejszonej zawartości tlenu jest utrudnione, wywołuje uczucie stopniowo nasilającej się duszności, utratę przytomności, a nawet śmierć. Już zmniejszenie ilości tlenu w powietrzu wydychanym do 15% powoduje powstanie objawów wyrównawczych, które wyrażają się w głębszych oddechach, częstych skurczach serca i zwolnionych procesach utleniania biologicznego. Przy spadku zawartości tlenu do 14-9 % oddech staje się przerywany, a mięśnie szybko męczą się, na skutek niedotlenienia. Dalsze obniżanie zawartości tlenu do 8-6% powoduje śmierć przez uduszenie. Wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza i jego przydatności do oddychania jest zawartość w nim dwutlenku węgla. Za dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla w powietrzu pomieszczeń przyjęto 0,1%.

Comments are closed.