Fotosynteza

Dwa podstawowe dla życia procesy – fotosynteza i oddychanie mają charakter przemian energetycznych i warunkują życie na Ziemi. Podstawowymi związkami energetycznymi, z których organizmy uwalniają energię w czasie oddychania, są węglowodany. Około jednej trzeciej węglowodanów syntetyzowanych w czasie fotosyntezy zostaje zużyta przez rośliny we własnych procesach oddechowym, a pozostała część jest wbudowywana w ciało roślin. Heterotrofy wykorzystują bezpośrednio lub pośrednio tylko tę część energii, którą rośliny wbudowały w swoje tkanki. Spożywane pokarmy w części wykorzystywane są do budowy różnych struktur heterotrofa, a w części stanowią substraty energetyczne. Fotosynteza kumuluje więc energię świetlną w cukrach i innych zredukowanych związkach organicznych, wykorzystując do ich syntezy produkty oddychania – dwutlenek węgla i wodę. Oddychanie zaś wykorzystuje jako substrat produkty fotosyntezy – zredukowane związki organiczne, a których uwalnia energię, wiążąc ją częściowo w makroenergetycznych wiązaniach w ATP, a w części uwalniając w postaci ciepła. Tak skumulowana energia w jednym procesie energia słoneczna uwalnia się w innym procesie, w innym miejscu i w innym czasie.

Comments are closed.