Chorobliwy lęk przed kontaktem

Fobia społeczna nazywana też lękiem społecznym jest zaburzeniem psychicznym, które często jest mylone ze zwykła nieśmiałością. Bez wątpienie nieśmiałość często jej towarzyszy, jednak to nie ona stanowi jej rdzeń. Jest nim za to przede wszystkim chroniczny, nie do końca uzasadniony lęk przed podejmowaniem kontaktu z innymi ludźmi. Czego zatem boi się osoba z fobią społeczną. Przede wszystkim odczuwa duży lęk przed negatywną oceną jego zachowania, tego co robi, mówi czy myśli. Lęk społeczny wiąże się najczęściej z występowaniem wielu nieprzyjemnych dla osoby nimi dotkniętej objawami fizjologicznymi, które pojawiają się w zetknięciu z sytuacją wywołującą lek, a czasem nawet wywołują je same myśli o konieczności znalezienia się w takiej sytuacji. Do objawów tych zaliczamy przede wszystkim przyśpieszone bicie serca, ogromne pocenie się, drżenie i sztywnienie mięśni, niewyraźną, szybką mowę, czerwienienie się. Objawy te stanowią spore utrudnienie w życiu społecznym takiej osoby. Uniemożliwiają nieraz znalezienie pracy, wytrwanie na studiach, zabieranie publicznego głosu, czy nawet po prostu poznawanie nowych ludzi.

Przyczyny fobii społecznej są bardzo zróżnicowane. Pierwsze z nich to uwarunkowania genetyczne, następne wrodzony temperament, przebieg socjalizacji, a także wszelkie traumatyczne wydarzenia, które wystąpiły w trakcie życia takiej osoby. Fobia społeczna najczęściej wiąże się także niską samooceną, nieraz zupełnie nieadekwatną do rzeczywistości. Aby wyleczyć się z tego zaburzenia należy zatem popracować właśnie między innymi nad tym elementem, co jest znacznie ułatwione przy pomocy profesjonalnego psychoterapeuty. Może on pracować z pacjentem na zasadzie wdrażania ekspozycji społecznej metodą małych kroków – będzie to terapia behawioralna. Inną skuteczną metodą jest również praca nad nabytymi przez pacjenta schematami myślowymi na swój własny temat. Są one najczęściej negatywne i nie oddające rzeczywistości. Często w leceniu fobii społecznej łączy się te dwie metody wspomagając pacjenta lekami antydepresyjnymi bądź też razie konieczności doraźnymi lekami przeciwlękowymi. Aby jednak uzyskać trwałe efekty należy bez wątpienia przejść przez kompleksowy proces terapeutyczny.

3 Responses to Chorobliwy lęk przed kontaktem

Dodaj komentarz