Cierpienie

Cierpienie to bardzo nieprzyjemny i wyjątkowo niechętnie odczuwany, negatywny stan emocjonalny. W zależności od swojego podłoża, może on przejawiać się w dwóch formach. Pierwszą z nich jest cierpienie fizyczne. Może ono być spowodowane na przykład odczuwanym bólem fizycznym, spowodowanym przez chorobę, wypadek losowy, czyjąś agresję w stosunku do nas, albo w szczególnych okolicznościach na przykład odstawieniem substancji, od których jesteśmy uzależnieni. Cierpienie bardzo często odczuwamy jednak również w warstwie psychologicznej. Powszechnym powodem odczuwania cierpienia jest szczególnie zawód miłosny, odczuwany na przykład w obliczu zdrady naszego partnera, bądź odrzucenia albo lekceważenia naszych zalotów. Ponieważ osoby cierpiące mogą budzić litość i współczucie, niektórzy specjalnie doprowadzają się do stanu cierpienia, bądź stan ten symulują, w celu osiągnięcia w ten sposób określonych korzyści – wsparcia finansowego (jałmużna, pożyczka), albo duchowego (pocieszanie, wysłuchiwanie naszych żali lub przytulenie).

Comments are closed.