Smutek

Smutek wydaje się być emocją podobną do cierpienia, jednak znacząco się od niego różni. Również jest on wprawdzie uznawany za uczucie o zabarwieniu negatywnym i w większości przypadków niepożądane, jednak jego bezpośrednim powodem niekoniecznie jest – choć może nim być, przeżywany ból. Smutek możemy odczuwać nawet w sytuacji powodzenia naszych planów, które jednak pomimo tego okazały się niewystarczające do tego, aby wywołać w nas radość. Smutek często pojawia się właśnie w wyniku braku powodu do odczuwania radości. Reakcje na smutek i sposoby jego okazywania są różne w zależności od człowieka, oraz od intensywności przeżywania smutku i jego przyczyn. Często towarzyszy mu jednak poczucie rezygnacji i bezsilności. Jeśli smutek trwa przez dłuższy czas, może prowadzić do zaburzeń psychologicznych – na przykład do depresji. W przezwyciężenia uczucia smutku pomaga często kontakt z drugim człowiekiem, taki jak na przykład pocieszanie, lub wysłuchanie i okazanie współczucia przez bliską nam osobę.

Comments are closed.