Strach i lęk

Nikt z nas nie lubi się bać. Strach to bez wątpienia jedna z najprzykrzejszych negatywnych emocji, którą odczuwamy w związku z grożącym nam niebezpieczeństwem, nawet jeśli jest ono przez nas ekstrapolowane. Czujemy się z tego powodu spięci i mamy trudności z reagowaniem w normalny sposób, często reagując na przykład zamknięciem się w sobie lub krzykiem. Lęk różni się z kolei od strachu tym, że zagrożenie, którego się lękamy, nie jest rzeczywiste, a jedynie może nam grozić. Odczuwając silny lęk lub strach zaczynamy często mocniej się pocić, a także drżeć, możemy mieć też trudności z oddychaniem i mimowolnie oddawać mocz. Lęk spełnia często pożyteczną funkcję psychologiczną, wspomagającą instynkt samozachowawczy, jednak może objawiać się w formie patologicznej, ograniczając znacznie możliwość działania danej osoby ze względu na odczuwanie lęku w określonych sytuacjach. Do popularnych lęków, zwłaszcza wśród dzieci, zalicza się między innymi lęk przed ciemnością oraz zamkniętymi, małymi pomieszczeniami, zwany klaustrofobią.

Comments are closed.