Radość

W przeciwieństwie do smutku, radość to emocja pozytywna i najczęściej bardzo pożądana przez ludzi. Również przebywanie w towarzystwie osób przeżywających radość jest uznawane za o wiele przyjemniejsze, niż w gronie osób smutnych. Radość to uczucie satysfakcji z aktualnego stanu danej sprawy – naszego stanu ogólnego, albo pomyślnego przebiegu istotnych dla nas wydarzeń, dotyczącego bezpośrednio nas, na przykład zaliczenia egzaminu, bądź sprawy dla nas istotnej, ale w mniejszym stopniu od nas zależnej, jak choćby pomyślne wyniki wyborów parlamentarnych. Radość przebiega często w sposób gwałtowny, co w przeciwieństwie do innych okazywanych w podobny sposób emocji jest uznawane za przyjemne, ponieważ często objawia się uśmiechem i towarzyszy jej zwiększone zadowolenie z życia oraz życzliwość w stosunku do innych osób. Radość albo jej skrajna forma, czyli euforia, może być uzyskana lub wywołana poprzez stosowanie określonych substancji, na przykład narkotyków lub alkoholu, co nie jest aż tak pozytywnie odbierane przez środowisko zewnętrzne i może prowadzić do uzależnienia.

Comments are closed.