Lęki ludzi a ich wpływ na zdrowie

14Jak wiadomo psychika ma bardzo duży wpływ także na objawy somatyczne. Wszelkie zaburzenia psychiczne objawiają się zarówno w swych emocjonalnych przejawach, jak i fizjologicznych reakcjach organizmu. Trzeba jednak zauważyć, że stres, strach i lęk to silne emocje, które mogą w znacznym stopniu determinować pojawianie się chorób. Lęk jest również nieodłącznym elementem towarzyszącym najróżniejszym chorobom. Człowiek dotknięty wszelkimi chorobami, które zalicza się do tak zwanych o złym rokowaniu najczęściej jest całkowicie zdominowany przez lęk. Jest to zarówno lęk przed własną śmiercią, doznawanym bólem, samotnością, narażeniem na cierpienie najbliższych, czy zaś na perspektywę niespełnienia własnych ambicji. Osoby dotknięte nieuleczalnymi chorobami oprócz lęku odczuwają także szereg innych, silnych, nieprzyjemnych emocji. Jeżeli są oni osobami wierzącymi, to odczuwają silny gniew do Boga, a w każdym przypadku jest to poczucie niesprawiedliwości i okrucieństwa jaki przynosi ludzki los.

Silny lęk, co potwierdza wielu lekarzy bardzo skutecznie utrudnia w wielu przypadkach leczenie. Osoby nim dotknięte wzmacniają bowiem negatywne skutki swoich zaburzeń, na przykład lęk przed pojawiającą się dusznością poprzez przyspieszenie oddechów znacznie zwiększa owe objawy duszności. Istnieją jednak także takie zaburzenia, którym towarzyszy lęk, ale nie łączą się one z żadnymi widocznymi objawami bólu psychicznego. Mamy tutaj na myśli bardzo często występujące dziś depresje, dystymię, czy też przeróżne fobie i nerwice. Chory na takie zaburzenia cierpi, chociaż dla postronnej osoby nie są widoczne żadne wyjaśniające to objawy. Nie widzi on sensu swojego życia, nic go nie cieszy, nie widzi konieczności dbania o własne zdrowie. Łatwo jest odgadnąć, że takie liczne zaniedbania po pewnym czasie prowadzą oczywiście do zaburzeń fizycznych, zdrowotnych. Jak pomóc zatem takim osobom? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, aby im towarzyszyć. Nie zawsze pouczać, próbować pocieszać, ale po prostu być.

Comments are closed.