Gorączka o nieznanej przyczynie

Istnieją przypadki, kiedy to dana osoba nie może pozbyć się ciągle utrzymującej się gorączki, która trwa wieloma tygodniami. Stan taki jest dla chorego bardzo niepokojący, ponieważ budzi obawy przed występowaniem najgroźniejszych z możliwych chorób z nowotworem na czele. Jednakże ktoś taki mimo, że chodzi od jednego lekarza do drugiego nie jest w stanie poznać prawdziwych przyczyn wywołujących podwyższoną temperaturę ciała. Terminu gorączka o nieznanej przyczynie używa się dopiero wówczas, gdy w okresie co najmniej trzech tygodni utrzymuje się temperatura ciała wynosząca 38, 3 stopni C. Gorączka taka może trwać nieustannie lub też wielokrotnie powracać w tym okresie i mimo wszelkich prób diagnostycznych lekarze nie byli w stanie wyjaśnić przyczyn ją wywołujących. Konieczne aby móc mówić o gorączce o nieznanej przyczynie jest przebycie badań w warunkach szpitalnych przez okres co najmniej trzech pełnych dni. Długotrwale utrzymująca się gorączka u człowieka powoduje szereg nieprzyjemnych i groźnych dla zdrowia konsekwencji.

Są to przede wszystkich chroniczne osłabienie organizmu, postępujące odczuwanie zmęczenia, zmniejszająca się regularnie masa ciała i przeróżne objawy na tle neurologicznym. Dodatkowo obserwuje się znaczne przyśpieszenie rytmu serca, wzrost tempa przemiany materii, szybsze zużywanie tlenu przez organizm. Przyczyn gorączki o niewyjaśnionych przyczynach należy upatrywać przede wszystkim w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, chorobach immunologicznych, a także w ukrytym rozwijaniu się nowotworu. Nie może zatem dziwić ogromny niepokój pacjentów, którzy z paniką oczekują szybkiego dotarcia do przyczyn ich problemów. Może się po pewnym czasie okazać również, że mamy do czynienia z tak zwaną gorączką sztucznie wywołaną. Jest ona charakterystyczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W takim przypadku gorączka występuje przez długi okres czasu, jednak nie przyczynia się do wyniszczania organizmu. Skóra takiej osoby zachowuje chłód, a sam chory jest w miarę stabilnym stanie ogólnym. Przyczyną wywołującą gorączkę nie dającą się wyjaśnić jest w tym przypadku reakcja obronna organizmu, która jest odpowiedzią na wewnętrzne konflikty osoby z psychicznymi zaburzeniami.

Comments are closed.